نام: مجید
نام خانوادگی: آقاجوهری
سمت: معاون شعبه 3
نام: مهرنوش
نام خانوادگی: احمدپور
سمت: مدیر شعبه 3
نام: فتانه
نام خانوادگی: احمدی
سمت: آموزگار پایه دوم
نام: فرناز
نام خانوادگی: اسماعیلی
سمت: مشاورین
نام: محمد
نام خانوادگی: الواری پور
سمت: معاون برنامه ریزی
نام: رضا
نام خانوادگی: انصاری مجد
سمت: مدیر شعبه 2
نام: عاطفه
نام خانوادگی: اویس قرن
سمت: مشاورین
نام: اکرم
نام خانوادگی: باقری
سمت: آموزگار پایه سوم
نام: طوبی
نام خانوادگی: باقری
سمت: آموزگار پایه ششم
نام: نفیسه
نام خانوادگی: بختیاری
سمت: آموزگار پایه چهارم
نام: زهره
نام خانوادگی: بشارت
سمت: معاون شعبه دخترانه
نام: ذبیح الله
نام خانوادگی: بهبودی
سمت: معاون پرورشی شعبه 1
نام: سحر
نام خانوادگی: بیطارپور
سمت: آموزگار پایه اول
نام: سید اصغر
نام خانوادگی: تربتیان
سمت: معاون شعبه 1
نام: علیداد
نام خانوادگی: جعفری
سمت: آموزگار پایه ششم
نام: علی
نام خانوادگی: جمشیدی
سمت: معاون شعبه 2
نام: عاطفه
نام خانوادگی: جوانمرد
سمت: معاون شعبه دخترانه
نام: نسرین
نام خانوادگی: جوانمرد
سمت: آموزگار پایه سوم دخترانه
نام: آمنه
نام خانوادگی: حاج اکبری
سمت: آموزگار پایه اول
نام: اصغر
نام خانوادگی: خاموشی پور
سمت: معاون پرورشی شعبه 2
نام: ریحانه
نام خانوادگی: خانی
سمت: آموزگار پایه دوم
نام: شهناز
نام خانوادگی: دهقان پور
سمت: آموزگار پایه اول
نام: اعظم
نام خانوادگی: رضایی
سمت: آموزگار پایه ششم
نام: مهناز
نام خانوادگی: رفیع منزلت
سمت: مربی بهداشت شعبه 3
نام: محمدامین
نام خانوادگی: رنجبر
سمت: مربی ورزش
نام: قاسم
نام خانوادگی: زالی
سمت: خدمتگزار
نام: اکرم
نام خانوادگی: سالاری مقدم
سمت: آموزگار پایه دوم
نام: محمدعلی
نام خانوادگی: سلطانی
سمت: معاون شعبه 2
نام: اکبر
نام خانوادگی: سلیمی
سمت: خدمتگزار
نام: محمدباقر
نام خانوادگی: سلیمی
سمت: معاون شعبه 2
نام: مژگان
نام خانوادگی: شریفانی
سمت: آموزگار پایه پنجم
نام: ربابه
نام خانوادگی: صادقیان
سمت: آموزگار پایه اول دخترانه
نام: مینا
نام خانوادگی: صالحی
سمت: مربی بهداشت شعبه 1
نام: فهیمه
نام خانوادگی: صلواتی
سمت: آموزگار پایه سوم
نام: مجتبی
نام خانوادگی: طاهری
سمت: موسس و مدیر شعبه 1
نام: فاطمه
نام خانوادگی: غلام زاده
سمت: آموزگار پایه سوم
نام: شکرالله
نام خانوادگی: قاسمی
سمت: معاون شعبه 1
نام: لیلا
نام خانوادگی: قاسمی
سمت: مربی ورزش
نام: هاجر
نام خانوادگی: قاسمی
سمت: معاون فن آوری
نام: شهناز
نام خانوادگی: قمی
سمت: معاون شعبه 1
نام: عفت
نام خانوادگی: مجتبائی
سمت: آموزگار پایه چهارم
نام: آرزو
نام خانوادگی: محمدحسینی
سمت: مربی ورزش
نام: رضا
نام خانوادگی: محمدی
سمت: آموزگار پایه ششم
نام: محسن
نام خانوادگی: محمدی
سمت: مربی ورزش
نام: سعادت
نام خانوادگی: مرادی
سمت: آموزگار پایه ششم
نام: مهرانگیز
نام خانوادگی: مرادی
سمت: معاون شعبه 3
نام: الهام
نام خانوادگی: مرداتی
سمت: آموزگار پایه چهارم
نام: نگین
نام خانوادگی: مردانی
سمت: معاون پرورشی شعبه 3
نام: علی
نام خانوادگی: مسائلی
سمت: خدمتگزار
نام: زینب
نام خانوادگی: مصلی نژاد
سمت: مربی هنر
نام: سارا
نام خانوادگی: معشوری
سمت: آموزگار پایه چهارم
نام: محبوبه
نام خانوادگی: مهدوی
سمت: آموزگار پایه چهارم
نام: زهرا
نام خانوادگی: مهرابی
سمت: مربی بهداشت شعبه دخترانه
نام: زهرا
نام خانوادگی: میرجانی
سمت: آموزگار پایه اول دخترانه
نام: ملیحه
نام خانوادگی: میرزایی
سمت: آموزگار پایه دوم دخترانه
نام: مریم
نام خانوادگی: پزشک زاده
سمت: آموزگار پایه پنجم
نام: طیبه
نام خانوادگی: کبیری
سمت: آموزگار پایه اول دخترانه
نام: آزاده
نام خانوادگی: کریمی
سمت: آموزگار پایه سوم
نام: محمد
نام خانوادگی: کشانی فرد
سمت: معاون شعبه 2
نام: فرشته
نام خانوادگی: کوچک پور
سمت: آموزگار پایه پنجم
نام: مهدی
نام خانوادگی: گودرزی
سمت: مربی ورزش
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبستان غیردولتی فردوسی ملک شهر
03134347510 فردوسی یک,03134421036 فردوسی دو,03134411303 فردوسی سه
فردوسی 1 : اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور نبش کوی مریم فردوسی 2 : اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور خ شهید صادقیان کوی شمشاد فردوسی 3 : اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور سه راه مهدیه کوی خرداد
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.