مسابقات

 

 

سوالات مسابقه کتابخوانی ویژه دانش آموزان

1.کدام مورد درباره ستارگان صحیح نیست؟ ستاره ها ...........

الف)مانند یک توپ گرد هستند.     ب)از گازهای بسیار داغ و سوزان تشکیل شده اند.     ج)ستاره ها بسیار بزرگتر از زمین هستند.

د)اندازه ستاره ها یکسان است.

2.ستاره های آسمان به کدام رنگ دیده نمی شوند؟

الف)بنفش         ب)سفید           ج)زرد و نارنجی           د)قرمز

3.رنگ ستاره ها به چه جیزی بستگی دارد؟

الف)اندازه           ب)دما            ج)دوری و نزدیکی به خورشید              د)هرسه مورد

4.کدام ستاره ها آبی و سفید هستند؟  ستاره هایی که :

الف)از خورشید داغ ترند.        ب)با خورشید تقریبا دمای یکسان دارند.        ج)دمای آن ها کمتر از خورشید است.     د)الف و ب

5.مردمان زمان های قدیم صورت فلکی بهمن ماه را چه می نامیدند؟

الف)خرچنگ          ب)ماهی       ج)آبریزان          د)خوشه گندم

6.قطر خورشید تقریبا چند برابر قطر زمین است؟

الف)106 برابر       ب)107 برابر        ج)108 برابر        د)109 برابر  

7.کدام مورد صحیح است؟

الف)جای پای فضانوردان روی سطح ماه باقی می ماند.                                 ب)ماه فقط به دور زمین می گردد.

ج)روی ماه آب و هوا وجود دارد.                                                          د)روی سطح ماه خاک وسنگ وجود ندارد.

8.با توجه به آیه 28 سوره فرقان گناه کاران در روز قیامت چه می گویند؟

الف)وای بر من, کاش کارهای خوب انجام می دادم.            ب)وای برمن, کاش فلانی را دوست نمی گرفتم.

ج)وای برمن, کاش به دنیا باز می گشتم.                         د)وای بر من, کاش مرگی وجود نداشت.

9.((باب الحوائج)) لقب کدام امام بزرگوار است؟

الف)امام محمد باقر(ع)        ب)امام جعفر صادق(ع)         ج)امام موسی کاظم(ع)           د)امام رضا(ع)

 

10.تخم این انگل از راه جویدن ناخن وارد بدن میشود؟

الف)کرم روده         ب)کرم آسکاریس         ج)کرم کدو          د)کرمک    

11.ورود حضرت امام به ایران در چه تاریخی صورت گرفت؟

الف)12 بهمن 56      ب)12 بهمن 57     ج)12 بهمن 58    د)12 بهمن 59

12.رئیس جمهور آمریکا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی  ایران چه کسی بود؟

الف)کارتر     ب)ریگان       ج)جرج بوش پدر      د)کندی

13.انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به پبروزی رسید؟

الف)22 بهمن 57         ب)22 بهمن 58         ج)22 بهمن 56                 د)22 بهمن 59

14.رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه بوده است؟

الف)وحدت مردم               ب)ایمان به خدا               ج)رهبری امام خمینی(ره)        د)هر سه مورد

15.خروج شاه از ایران در چه تاریخی  صورت گرفت؟

الف)12 بهمن 57        ب)26 دی ماه 57          ج)22 بهمن 57         د)20 دی ماه 57 

منبع سوالات:1)کتاب ستاره شناسی گام سوم              2)مجله رشد دانش آموز شماره 3           3)اطلاعات عمومی

د

ج

ب

الف

شماره سوال

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

نام و نام خانوادگی:..........................................

کلاس: .....................................................

 

 

 

 

 

  

بسمه تعالی

 

سوالات مسابقه غدیر ویژه همکاران

منبع سوالات: کتاب « گزارش لحظه به لحظه از واقعه ی غدیر»

تالیف: محمد باقر انصاری

1- واقعه غدیر چه زمانی روی داد؟

الف) حجة الوداع                ب) صلح حدیبه                 ج) 18 ذی الحجه   د          د)الف و ج

2- توقف پیامبر (ص) و مراسم بیعت مسلمانان و تهنیت چند روز به طول انجامید؟

الف) یک شبانه روز           ب) سه روز                     ج) یک هفته                     د) 5 روز

3- مورخین، جمعیت حاضر در غدیر را تا چه اندازه نقل کرده اند؟

الف) 70 هزار نفر              ب)100هزارنفر                ج)120هزارنفر                 د)50هزارنفر

4- پیامبر(ص)، چند بار نام «مهدی» علیه السلام را در خطابه آوردند؟

الف) 2 بار                       ب) 3 بار             ج) 4 بار             د) 5 بار

5- حادثه عظیم غدیر در کدام سرزمین سامان یافت؟

الف) جُحفه                       ب) عُسفان                       ج) قُدَید                           د) سَیرَف

6- پیامبر در غدیر بر چه امری از مسلمین بیعت گرفتند؟

الف) با علی (ع) بیغت کنند               ب) به امامت علی (ع) و 11 امام از فرزندان او ایمان آورند

ج) واقعه غدیر را به گوش همه برسانند د) هر سه مورد

7- چه کسانی را پیامبر (ص) در روز غدیر لعنت کرد؟

الف) کسانی که امامت، امام علی (ع) را انکار کنند                       ب) کسانی که امامت علی را غصب کنند

ج) گناهکاران و ستمگران                                         د) الف و ب

8) پیامبر (ص) در باره مهدی (ع) چه فرمودند؟

اوست که ............... به او بشارت داده اند. اوست که بعنوان ............ باقی می ماند و بعد از او .......... نیست.

الف) امامان، حجت – امام                 ب) پیشینیان – حجت – حجت

ج) امامان، امام – امام                                  د) پیشینیان، امام – حجت

9- آخرین سفر پیامبر(ص) در چه سالی بود؟

الف) 8 هجری                  ب) 9 هجری                    ج) 10 هجری                   د) 11 هجری

 

10- اجتماع بزرگ غدیر چه ویژگی هایی داشت؟

الف) اجتماع از تمام بلاد اسلامی بود                ب) با فرمان الهی بود

ج) فراوانی این اجتماع بی نظیر بود                 د) هر سه مورد

11- پیامبر فرمودند که اصحاب صراطمستقیم در سوره حمد چه کسانی هستند؟

الف) شیعیان اهل بیت        ب) اجتماع کنند گان در غدیر   ج) بیعت کنندگان در غدیر     د) مسلمانان

 

12- خطابه ی پیامبر در واقعه ی غدیر در چند بخش مطرح شد؟

الف) 8 بخش                    ب) 9 بخش                      ج) 10 بخش                     د) 11 بخش

13- پیامبر فرمودند جبرئیل ........... مرتبه بر من نازل شد و از طرف خداوند مرا مأمور کرد که فرمان مهمی را در باره علی (ع) ابلاغ کنم.

الف) 1 مرتبه                    ب) 2 مرتبه                     ج) 3 مرتبه                      د) 4 مرتبه

14- کدام گزینه در مورد «اصحاب صحیفه» درست نیست؟

الف) گروهی از اصحاب با وفای پیامبر بودند     ب) گروهی از اصحاب پیامبر بودند

ج) گروهی از مجریان سقیفه بودند                               د) گروهی از خائنین و مخالفین پیامبر بودند

15- این عبارت را تکمیل کنید: و اگر ............ بر شما گذشت و کوتاهی نمودید یا فراموش کردید علی ...... شماست و برای شما بیان می کند.

الف) کسی – یاور                          ب) زمان طویلی – صاحب اختیار

ج) واقعه ی سختی – پشتیبان             د) روایتی – صاحب اختیار

16- این سخن پیامبر (ص) در باره ی چه کسی است؟

«مادامی که با زبانت از ما دفاع می کنی از سوی روح القدس موید خواهی بود»

الف) حضرت علی (ع)        ب) حسان بن ثابت  ج) عمر               د) حارث فهری

17- بالاترین امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه پیامبر در خطبه ی غدیر چیست؟

الف) امر به نماز و حجاب بانوان                                ب) امر به قبول امامت علی (ع)

ج) امر به حج ومناسک آن                            د) تبلیغ پیام غدیر برای کسانی که حاضر نبودند

18- کدام گزینه در حجة الوداع درست است؟

الف) حضرت علی (ع)همراه پیامبر از مدینه به سوی مکه حرکت نمودند

ب) حضرت علی (ع) در آن سفر در مکه حضور نداشتند

ج) حضرت علی (ع) پس از مراسم از یمن به غدیر رسیدند

د) حضرت علی (ع) از یمن همراه عده ای از اهل آنجا برای مناسک حج به مکه رسیدند

19- پیامبر در بخش.......... خطبه ، عبارت «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» را بکار برد.

الف) اول             ب) دوم               ج) سوم                           د) چهارم

20- لقب «امیرالمومنین»  را چه کسی بعنوان اختصاص آن به علی بن ابیطالب از جانب الهی آورد؟

الف) رسول اکرم (ص)           ب) جبرئیل          ج) حضرت زهرا (س)                     د) حضرت عیسی(ع)

آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبستان غیردولتی فردوسی ملک شهر
03134347510 فردوسی یک,03134421036 فردوسی دو,03134411303 فردوسی سه
فردوسی 1 : اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور نبش کوی مریم فردوسی 2 : اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور خ شهید صادقیان کوی شمشاد فردوسی 3 : اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور سه راه مهدیه کوی خرداد
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.