آلبوم تصاویر
ادامه ...

به وب سایت دبستان غیردولتی فردوسی ملک شهر خوش آمدید.

با سلام و خدا قوت خدمت همه همکاران گرامی ، اولیای محترم و دانش آموزان عزیزمان
دبستان غیردولتی فردوسی ملک شهر ناحیه 5 اصفهان در سال 1373 توسط آقای مجتبی طاهری تاسیس گردید.
از ابتدای تاسیس تا کنون در زمینه های آموزشی - پرورشی - ورزشی و .. حایز رتبه برتر در ناحیه و استان و کشور شده است.
امیدواریم با توکل به خدا و همکاری پرسنل زحمتکش و آموزگاران محترم بتوانیم استعدادهای دانش آموزان را پرورش دهیم و به ایران اسلامی خدمت کنیم.
فردوسی 1: اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور نبش کوی مریم شماره تماس : 34347510-031 (پایه های پنجم و ششم)
فردوسی 2:اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور خ شهید صادقیان کوی شمشاد شماره تماس : 34421036-031 (پایه های چهارم و پنجم)
فردوسی 3: اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور روبروی سه راه مهدیه کوی خرداد شماره تماس : 34411303-031 (پایه های اول و دوم و سوم)

Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5
تصاویر مدرسه
دانش آموزان برتر
علی مهدیان جاجائی
پایه ششم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 17(ششم)
صدرا زمانی
پایه ششم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 17(ششم)
سیدرهام طیباطیبا
پایه ششم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 17(ششم)
عرشیا افیونی
پایه ششم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 17(ششم)
محمدمتین زندیه
پایه ششم کلاس 3
کسب رتبه 5 در آزمون جامع شماره 17(ششم)
متین محمدی
پایه ششم کلاس 3
کسب رتبه 6 در آزمون جامع شماره 17(ششم)
محمد ممیزان
پایه ششم کلاس 3
کسب رتبه 7 در آزمون جامع شماره 17(ششم)
آرین طاهری
پایه ششم کلاس 3
کسب رتبه 8 در آزمون جامع شماره 17(ششم)
سیدسهیل صالحی زاده
پایه ششم کلاس 3
کسب رتبه 9 در آزمون جامع شماره 17(ششم)
علی ترکیان دمنه
پایه ششم کلاس 3
کسب رتبه 10 در آزمون جامع شماره 17(ششم)
محمدرسول اکبری
پایه ششم کلاس 3
کسب رتبه 10 در آزمون جامع شماره 17(ششم)
بردیا نیک نام
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
آرین شهزادفر
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
ماهان رضائی
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
عرفان دهقان
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
امیررضا فتحی
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
پویان فرزام فر
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
سیدمحسن امیرشاه کرمی
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
برسام لطفی
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
پرهام شریعتی
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
ماهان قندهاری علویجه
پایه دوم کلاس 1
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
بهنام رفیعی
پایه دوم کلاس 4
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
آرین کریمی
پایه دوم کلاس 1
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
سجاد حبیبی
پایه دوم کلاس 1
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
امیرعلی منعمیان
پایه دوم کلاس 4
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
محمدرضا صیادی
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
ایمان ربیعی
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
علیرضا کیخسروکیانی
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
پارسا رستمی
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
دانیال رحیمی
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
امیرمحمد احمدزاده
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
متین طالب نجف آبادی
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
آرین فرخ نژاد
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
امیرحسین فاضلی
پایه دوم کلاس 4
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
امیرمحمد اکبری
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
محمدحسین کیانی
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
فرنام ابوالعباسی
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
حسین محمدپور
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
امیررضا فنائی اصفهانی
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
حسام الدین صالحی
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
پارسا صلصالی
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
سیاوش نوری
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
سیدسهیل حسینی
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
محمدرضا توان پور
پایه دوم کلاس 4
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
پویا ناطقی
پایه دوم کلاس 4
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
امیرعلی ربیعی دستجردی
پایه دوم کلاس 4
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
محمدامین ابراهیمی
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
سهیل اسماعیلی دارافشانی
پایه دوم کلاس 4
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
فربد فرخ پور
پایه دوم کلاس 4
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
امیرطاها علیخانی دهقی
پایه دوم کلاس 4
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
کامیار نصیری
پایه دوم کلاس 1
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
ماهان قنبری شیخ شبانی
پایه دوم کلاس 1
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
محمدعرشیا نوبخت
پایه دوم کلاس 1
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
علی کریمی رزوه
پایه دوم کلاس 1
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
ارشیا امامی
پایه دوم کلاس 1
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
آبتین بزرگی
پایه دوم کلاس 1
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
سیدمحمدحسین امامی
پایه دوم کلاس 1
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
هادی بهزادی
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
علی صادقی برزانی
پایه دوم کلاس 4
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
کوروش باقرصاد
پایه دوم کلاس 4
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
متین جعفری
پایه دوم کلاس 2
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
ابوالفضل نیک نژادی
پایه دوم کلاس 3
کسب رتبه 1 در آزمون جامع شماره 3 (پایه دوم)
متولدین این هفته
امیرحسین معصومی همدانی
شنبه 17 بهمن
تولدت مبارک!
آرتین میکلانی
یکشنبه 18 بهمن
تولدت مبارک!
اشکان روزبهانی
یکشنبه 18 بهمن
تولدت مبارک!
محمدحسین کاظمی
دوشنبه 19 بهمن
تولدت مبارک!
امیرمحمد تقی یاررنانی
دوشنبه 19 بهمن
تولدت مبارک!
محمدمهدی اسمعیلیان یزدی
دوشنبه 19 بهمن
تولدت مبارک!
آرین پورعبائیان اصفهانی
دوشنبه 19 بهمن
تولدت مبارک!
سیدمحمدامین میردامادی
دوشنبه 19 بهمن
تولدت مبارک!
کوروش ریاضت
دوشنبه 19 بهمن
تولدت مبارک!
سیدعلی صفوی زاده
دوشنبه 19 بهمن
تولدت مبارک!
سیدمتین صفوی زاده
دوشنبه 19 بهمن
تولدت مبارک!
نیما غزنوی
دوشنبه 19 بهمن
تولدت مبارک!
سیدعلی ابطحی
سه شنبه 20 بهمن
تولدت مبارک!
مسیح معصوم زاده
سه شنبه 20 بهمن
تولدت مبارک!
محمدجواد حاجی محمدعلیان طالخونچه
سه شنبه 20 بهمن
تولدت مبارک!
ایمان امیرطاهری
سه شنبه 20 بهمن
تولدت مبارک!
رادمهر زارعی سودانی
چهارشنبه 21 بهمن
تولدت مبارک!
آخرین اخبار و رویدادها
کسب مقام قهرمانی مسابقات هندبال ناحیه 5 اصفهان
تبریک تبریک دانش آموزان عزیزمان توانستند در مسابقات هندبال ناحیه 5 اصفهان مقام قهرمانی را کسب کنند. اسامی ستارگان دبستان فردوسی سیدمحمد امین زاد آرین هاشمیان عل بورونی محمدجواد جلالی عرفان مکتوبیان عرفان مستاجران امیرحسین نصری مهدی حسینی علی نریمانی رامین لقایی امیرحسین فخاری مشروح خبر ...

کسب مقام دوم مسابقات بسکتبال ناحیه 5 اصقهان
دانش آموزان عزیزمان توانستند مقام دوم مسابقات بسکتبال ناحیه 5 اصفهان را کسب کنند. اسامی ستارگان تیم دبستان فردوسی آرین صفوی آرین هاشمیان فریار فرزاد سینا عالی پور محمدمتین عظیمی محمدمتین رحیم زاده عرفان مکتوبیان سهند همتیان محمدزیدی هومان سنجاریان علیرضا شکیبا راد علیرضا نیکبخت مشروح خبر ...

کسب مقام قهرمانی مسابقات والیبال ناحیه 5 اصفهان
دانش آموزان عزیزمان توانستند مقام قهرمانی مسابقات والیبال ناحیه 5 اصفهان را کسب کنند . اسامی ستارگان تیم والیبال سهیل گرامی امیرابوالفضل عابدی محمدصدرا طالبی سامان محمدباقری محمدحسین شیرانی سام عموبیگی پارسا دبیرزاده مشروح خبر ...

کسب مقام سوم مسابقات بدمینتون ناحیه 5 اصفهان
دانش آموزان عزیزمان توانستند در مسابقات بدمینتون ناحیه 5 اصفهان مقام سوم را کسب کنند. اسامی ستارگان تیم بدمینتون علی بردیا امیرحسین محمدخانی محمدرضا سراجی آرین ادیب نسب مشروح خبر ...

کسب مقام سوم مسابقات پینگ پنگ ناحیه 5 اصفهان
دانش آموزان عزیزمان توانستند مقام سوم مسابقات پینگ پنگ ناحیه 5 اصفهان را کسب کنند اسامی ستارگان تیم دبستان فردوسی امیرحسین محمدخانی محمدرضا سراجی رضا مکاری زاده محمد مهدی روستا علی بورونی مشروح خبر ...

سایر خبرها ...
آمار بازدید وب سایت
کاربران آنلاین 1 نفر
بازدید امروز 56 نفر
بازدید دیروز 61 نفر
بازدید این هفته 222 نفر
بازدید این ماه 1090 نفر
بازدید کل 49199 نفر
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبستان غیردولتی فردوسی ملک شهر
03134347510 فردوسی یک,03134421036 فردوسی دو,03134411303 فردوسی سه
فردوسی 1 : اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور نبش کوی مریم فردوسی 2 : اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور خ شهید صادقیان کوی شمشاد فردوسی 3 : اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور سه راه مهدیه کوی خرداد
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.